visualisering

3D-Visualisering

Med hjälp av visualiseringsprogram kan vi ta fram realistiska modeller, bilder och filmer för att för att visa hur slutresultatet kan bli. Vilket kan vara användbart för att konkret förstå hur ett projekt kommer att bli eller för att kunna övertyga kunder eller myndigheter.