inredning

OrganoClick, Täby

Anpassning, projektering och inredning av OrganoClicks kontorslokaler i Täby.
Fastighetsägare Klövern.