”Vi är en härlig blandning med en bra dynamik som skapar trivsel och framgång för både oss och våra kunder, och som lockar nya duktiga människor – och nya spännande uppdragsgivare.”

Arkitektkontor grundades 2005, och namnet kom från en lek med orden visualisera/wizard. Det har sedan dess stått för ombyggnad och uppgradering av lokaler – och numera dessutom för tillbyggnad, nyproduktion och projektledning.
I dag är vi 17 byggnadsingenjörer, arkitekter och inredningsarkitekter som jobbar med en stor bredd av uppdrag. Huvudfokus är fortfarande att hjälpa fastighetsägare att ge nytt liv åt befintliga lokaler för framtida hyresgäster.

Det är svårare att lägga pussel när det redan finns en fast ram, och det är den utmaningen som vi tycker är så rolig – som får igång oss. Ofta ska ny, modern verksamhet in i gamla hus. Kanske ska en butik bli en förskola, eller en vårdcentral. Och både fastighetsägare och hyresgäster ska känna sig riktigt nöjda.

En förutsättning för att lyckas är kreativitet och idérikedom. Samtidigt handlar det mycket om detaljkontroll och fackkunskap. Vi måste hela tiden hålla oss uppdaterade om vad som gäller exempelvis tillgänglighet och brand, och det är många regler att sätta sig in.

Trygghet genom hela processenr
Projektledningen är den del som växer mest just nu. Det finns en trygghet för våra kunder i att lämna över ett projekt till någon som håller i det hela vägen. Vi brukar säga att vi är med hela vägen från illustration till relation. Hela uppbyggnadsprocessen, helt enkelt.

Det är många som ska vara vävas in i projektledningen: alla konsulter, VVS, byggfirman, elkonsulten, entreprenören … Och så budgeten på det. För att lyckas som projektledare krävs erfarenhet, och det har vi.

Ett nära samarbete ökar också tryggheten. Vi jobbar nära alla inblandade i projektet hela tiden – och nära varandra i en lagom stor och personlig organisation. Ett arbetssätt som jag tror gjort att befintliga kunder också lagt tillbyggnads- och nyproduktionsuppdrag på oss. Och att de nya hyresgästerna i våra ombyggnadsuppdrag också i nästa steg ber om att få vår hjälp med inredningen av sin lokal.

Vi trivs tillsammans – och levererar
En bra personalmix är jätteviktig. Vi behöver kunna vara kreativa, praktiska, tekniska och mycket mer. Det behövs hela tiden olika personligheter, och vi har lyckats jättebra i vår rekrytering. Vi är en härlig blandning med en bra dynamik som skapar trivsel och framgång för både oss och våra kunder, och som lockar nya duktiga människor – och nya spännande uppdragsgivare.

”Vi är en härlig blandning med en bra dynamik som skapar trivsel och framgång för både oss och våra kunder, och som lockar nya duktiga människor – och nya spännande uppdragsgivare.”

Arkitektkontor grundades 2005, och namnet kom från en lek med orden visualisera/wizard. Det har sedan dess stått för ombyggnad och uppgradering av lokaler – och numera dessutom för tillbyggnad, nyproduktion och projektledning.
I dag är vi 17 byggnadsingenjörer, arkitekter och inredningsarkitekter som jobbar med en stor bredd av uppdrag. Huvudfokus är fortfarande att hjälpa fastighetsägare att ge nytt liv åt befintliga lokaler för framtida hyresgäster.

Det är svårare att lägga pussel när det redan finns en fast ram, och det är den utmaningen som vi tycker är så rolig – som får igång oss. Ofta ska ny, modern verksamhet in i gamla hus. Kanske ska en butik bli en förskola, eller en vårdcentral. Och både fastighetsägare och hyresgäster ska känna sig riktigt nöjda.

En förutsättning för att lyckas är kreativitet och idérikedom. Samtidigt handlar det mycket om detaljkontroll och fackkunskap. Vi måste hela tiden hålla oss uppdaterade om vad som gäller exempelvis tillgänglighet och brand, och det är många regler att sätta sig in.

Trygghet genom hela processenr
Projektledningen är den del som växer mest just nu. Det finns en trygghet för våra kunder i att lämna över ett projekt till någon som håller i det hela vägen. Vi brukar säga att vi är med hela vägen från illustration till relation. Hela uppbyggnadsprocessen, helt enkelt.

Det är många som ska vara vävas in i projektledningen: alla konsulter, VVS, byggfirman, elkonsulten, entreprenören … Och så budgeten på det. För att lyckas som projektledare krävs erfarenhet, och det har vi.

Ett nära samarbete ökar också tryggheten. Vi jobbar nära alla inblandade i projektet hela tiden – och nära varandra i en lagom stor och personlig organisation. Ett arbetssätt som jag tror gjort att befintliga kunder också lagt tillbyggnads- och nyproduktionsuppdrag på oss. Och att de nya hyresgästerna i våra ombyggnadsuppdrag också i nästa steg ber om att få vår hjälp med inredningen av sin lokal.

Vi trivs tillsammans – och levererar
En bra personalmix är jätteviktig. Vi behöver kunna vara kreativa, praktiska, tekniska och mycket mer. Det behövs hela tiden olika personligheter, och vi har lyckats jättebra i vår rekrytering. Vi är en härlig blandning med en bra dynamik som skapar trivsel och framgång för både oss och våra kunder, och som lockar nya duktiga människor – och nya spännande uppdragsgivare.