ARKITEKTUR

Som arkitekter är vi med under hela byggprocessen. I ett tidigt skede utför vi behovsutredning, platsanalys och inmätning som överförs till skisser och illustrationer eller ett komplett byggnadsprogram, anpassat efter kundens behov.

Under projekteringsfasen överför vi ideérna till mer detaljerade ritningar i form av förslagsritningar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Efter produktions- & byggskede följer vi sedan upp med relationshandlingar och förvaltningsrutiner.