Samordning och konsekvens är A och O för ett lyckat projekt, och ger synergieffekter för både effektivitet och kvalitet.

Vi är aktiva i projekten från skisser till relationshandlingar genom hela byggprocessen. I nära samarbete med både beställare och hyresgästen anpassar vi lokalen eller fastigheten så den uppfyller allas önskemål.

Vid ombyggnationer arbetar vi utifrån fastighetens förutsättningar och anpassar utformningen för att få en effektiv, praktisk, kostnadseffektiv och hållbar lösning.

Vi hjälper dig med bland annat: relationsritningar, hyresgästinplaceringar, beskrivningar, projektering, 3D-visualisering, inredning, ROT-projekt, nybyggnadsprojekt, projekterings- och projektledning.

Samordning och konsekvens är A och O för ett lyckat projekt, och ger synergieffekter för både effektivitet och kvalitet.

Vi är aktiva i projekten från skisser till relationshandlingar genom hela byggprocessen. I nära samarbete med både beställare och hyresgästen anpassar vi lokalen eller fastigheten så den uppfyller allas önskemål.

Vid ombyggnationer arbetar vi utifrån fastighetens förutsättningar och anpassar utformningen för att få en effektiv, praktisk, kostnadseffektiv och hållbar lösning.

Vi hjälper dig med bland annat: relationsritningar, hyresgästinplaceringar, beskrivningar, projektering, 3D-visualisering, inredning, ROT-projekt, nybyggnadsprojekt, projekterings- och projektledning.