VISUALISERING

Utöver de mer traditionella, strikta ritningarna och textbeskrivningarna som tillhör ett projekt så arbetar vi med visualiseringar i form av skisser, illustrativa ritningar och fotorenderade miljöer ifrån digitala modeller, för att på bästa sätt förtydliga våra idéer och koncept.