PROJEKTLEDNING

Våra projektledare står för ett professionellt åtagande i ansvaret för projektledningen och eftersträvar alltid att alla parter skall vara nöjda inom givna ramar för tid och ekonomi.

Vi står till tjänst genom hela byggprocessen. Förutom att leda, styra och föra projekten framåt kan vi hjälpa till med investeringsbeslut, marknadsföring, koordinering och hyresgäst- & myndighetskontakt m.m.